دانشکده ها مقررات گلوله کردن را برای افزایش قابلیت پزشکی ترتیب می کنندبه گزارش گروه دانشکده ایسکانیوز، جلیل کوهبایه زاده دبیر شورای توسعه دانشکده های علوم پزشکی همراه خود ردیابی به افزایش قابلیت پزشکی ذکر شد: سرانه اسناد در ایران ۴ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با دارو برای ورود اصولاً به محله.» ارائه دهندگان سلامت، دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانه اجتناب کرده اند ۲۰ نفر به ازای هر ۸۰۰۰ نفر قابلیت پذیرش موضوع پزشکی اجتناب کرده اند سال ۸۵ مرتفع است، امسال قابلیت پذیرش پزشکی ۴ سهم افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰ نفر افزایش خواهد یافت. در کنکور پذیرفته شد

به آموزش داده شده است کوهبایه زاده برخی عدم دستیابی کنکور پزشکی را ناشی اجتناب کرده اند قابلیت زیرین این موضوع می دانند. در حالی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر ناکامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی کودکان در ورود {به رشته} پزشکی وجود سهمیه های فراوان است کدام ممکن است داوطلبان را اجتناب کرده اند رقبا عادلانه باز می داشت، شورای برتر انقلاب زیبایی شناختی در جاری تجزیه و تحلیل سهمیه های کنکور برای تحمیل تغییراتی در عدالت آموزشی است. .

کوهبایه زاده ذکر شد: بر ایده تجزیه و تحلیل های {انجام شده} تمایز واضح درجه آموزشی اکتسابی کنندگان سهمیه مصوب همراه خود داوطلبان آزاد نماد اجتناب کرده اند بی عدالتی در پذیرش دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف خروج اجتناب کرده اند ملت نیز آسان سازی است.

انتهای پیام/