درک دانشکده مفید: اگر حاکمی دلش برای دین می‌سوزد، فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض را برطرف تنبل


درک دانشکده مفید همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند شکاف گروه بلافاصله ایران همراه خود گروه مشخص شده قرآن اظهار داشت: امام علی(ع) اجتناب کرده اند بین همه آسیب‌های اجتماعی بر ۲ دشواری فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض تاکید دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلش اینجا است کدام ممکن است فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌عدالتی بدترین آفت دین افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینشان را بی رنگ می‌تنبل. پس اگر حاکمی دلش برای دین می‌سوزد این ۲ دشواری را رفع تنبل.

دکتر محمدرضا یوسفی، درک دانشکده مفید شامگاه چهارم اردیبهشت ماه در ششمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال مونتاژ اجتناب کرده اند سلسله نشستهای “دین، عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد” همراه خود ردیابی به آیه شریفه ۱۱۲ نحل «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَهً کَانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً یَأْتَِا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالْخَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْفِ بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ»، اظهار داشت: آمنه در همین جا به معنای در امان بودن است؛ ایمنی روزی صرفا جلوگیری اجتناب کرده اند تهدیدات خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان بود، ولی به طور منظم معنای بزرگ‌تری به شخصی گرفته است؛ علامه طباطبایی مصونیت اجتناب کرده اند سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث خالص را هم به آن است افزوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدری کدام ممکن است جلوتر گذشت فرموده هر عامل ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شری کدام ممکن است افراد، اموال، شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبروی آنان را شبح تنبل نا امنی محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی مقامات‌ها می‌توانند مسئله تهدیدکننده باشند.

وی افزود: بلافاصله وقتی سخن اجتناب کرده اند ایمنی می‌شود ایمنی مالی یعنی از گرفتن درآمد باثبات، ایمنی شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سرمایه‌گذاری، عدم فروپاشی خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش عادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را برای ادغام کردن می‌شود؛ وقتی طلاق در گروه بیش از حد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد فروپاشی خانوار باشیم سیگنال نا امنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرقدر ایمنی اصولاً شود رفاه هم اصولاً می تواند. به طور منظم همراه خود بهبود جوامع پاسخگویی مقامات‌ها هم اصولاً شده است. کاهش منازعات خارجی دولتها همراه خود پوست، شفافیت در فرایند انتخاب‌گیری، حاکمیت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی سیاسی اجتناب کرده اند مهمترین مصادیق تامین ایمنی برای گروه توسط دولتها است.

ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در به نظر می رسید مفسران
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی عملکرد دوم گروه الگوی اجتناب کرده اند به نظر می رسید قرآن را ضمانت (مطمئنه) دقیق کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: ضمانت یعنی اینکه گروه نسبت به بلند مدت خوشبین است. اجتناب کرده اند منظر طبرسی سیگنال ضمانت ۲ مسئله است: یکی اینکه نسبت به ماندن در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت شخصی انگیزه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه دوست ندارد اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو خودش خارج شود. علامه طباطبایی هم دقیقا همین معنا را دقیق کرده است. به سمت این پدیده، عدم سرمایه‌گذاری در گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن به مهاجرت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مرحله آموزش هم کاهش خواهد کشف شد.

درک دانشکده مفید تصریح کرد: سومین عملکرد {در این} آیه «یاتیها رزقها رغدا» است، یعنی وقتی ایمنی در گروه تحمیل شد، رزق هم خواهد به اینجا رسید از دلیلی ندارد کسی سرمایه‌های شخصی را اجتناب کرده اند شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت شخصی پوست ببرد. تعبیر «ممکن است کل محل قرارگیری» یعنی این رفاه ساده محدود به ۱ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو نیست اما علاوه بر این در مرحله سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراملی مطرح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات هم فوری است همراه خود کشورهای تولید دیگری موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول طبری این دشواری روزی رخ می‌دهد کدام ممکن است ما اتصال صلح‌آمیز همراه خود دنیای پوست شخصی داشته باشیم.

نتیجه کفران نعمت
یوسفی تصریح کرد: در شکسته نشده فرموده کدام ممکن است برخی جوامع به نعمت‌های خداوند کافر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خداوند لباس خوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوع بر تن آنان پوشاند، {در این} صورت ایمنی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی در معرض خطر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی بیش از حد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقامات خودمان هم می‌ترسیم. همین جا ۲ گروه همراه خود وضعیت متضاد راه اندازی شد شده است.

درک دانشکده مفید همراه خود دقیق اینکه چرا این اتفاق رخ می‌دهد اظهار کرد: به تعبیر قرآن کریم «بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ» یعنی این موضوع به خاطر کار کردن شخصی گروه است.

وی همراه خود ردیابی به نامه امام به مالک اشتر اظهار داشت: کل نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک بر سه محور افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی، سامان‌مند شدن اقامت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی چرخ می‌زند؛ فرموده‌اند در تکل مالیات ۲ به نظر می رسید موجود است؛ اول اینکه چون مقامات کسری بودجه دارد مالیات را افزایش می‌دهد، اجتناب کرده اند تذکر امام(ع) این خطا هست. پس به نظر می رسید باید این باشد کدام ممکن است مقامات نرخی تصمیم گیری تنبل کدام ممکن است فعالان مالی الهام بخش شوند ۹ اینکه انگیزه ساخت اجتناب کرده اند بین برود.

دهه ۹۰ دهه اجتناب کرده اند بازو گذشت است
درک اقتصاد دانشکده مفید تصریح کرد: بلافاصله در مرحله گروه ما ایمنی، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش‌سوراخ بینی به بلند مدت {وجود ندارد}، در سال در گذشته بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیارد دلار خروج سرمایه اجتناب کرده اند کشورمان به ترکیه داشتیم، رتبه اول کسب مسکن در ترکیه برای ایران {بوده است}، بیشترین آمار راه اندازی نمایندگی‌های خارجی برای ما بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین مسافران را هم ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند در حالی کدام ممکن است شرایط وخیم مالی داریم ونرخ انبساط زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم ۴۰ درصدی را شاهدیم.

وی افزود: دهه ۹۰ دهه اجتناب کرده اند بازو گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی صفر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط فقر را شاهدیم؛ طبق آمار سال ۹۹، حدود سه میلیون نفر در گروه فقر غذایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر به معنای در عمق رقم خیلی بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه بلند مدت فوق العاده بی حال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تاثیرگذار است؛ اقتصاد در چنین شرایطی در اسارت پوشش است در حالی کدام ممکن است قرآن دستور را در گروه ایمن، ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین رزق اجتناب کرده اند هر مکانی می‌داند. متعاقباً باید پوشش در خدمت اقتصاد قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ کاملاً برعکس.

باید پوشش در خدمت اقتصاد قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ کاملاً برعکس
یوسفی اضافه کرد: اگر پوشش با بیرون مسائل مالی ورودی برود نتیجه آن بر تن کردن لباس خوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نا امنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نا امنی هم صرفا که نخواهد شد کدام ممکن است اسلحه بر روی ما بکشند، ایمنی شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هم برای ادغام کردن . اگر فقر در یک واحد گروه بیش از حد شود خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی بیش از حد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق هم فوری است زیر پا گذاشته می تواند؛ گروه‌ای کدام ممکن است تورم بالا را تخصص تنبل وضعیت نابهنجاری پیدا می‌تنبل.

به آگاه او، در گروه ما اقتصاد به اسارت پوشش درآمده است. در حالیکه قران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهج البلاغه پوشش را در خدمت اقتصاد راه اندازی شد می تنبل به همان اندازه ایمنی، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت توام همراه خود استراحت را برای افراد تحمیل تنبل. حرکت کردن پوشش با بیرون ملاحظه وضعیت معیشتی افراد موجب تبدیل می شود گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی بسراغ گروه بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای آسیب پذیر هر دو دارای سرمایه انتخاب به مهاجرت بگیرند.

جایگاه اقتصاد در کلام پیامبر(ص)
وی همراه خود ردیابی به سخن پیامبر(ص) در کافی اظهار داشت: فرمود خداوندا نان را بر ما مبارک بگردان (نان تصویر رزق است) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادا ما گرفتار گرسنگی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد فرمودند اگر افراد گرسنه باشند عبادت خدا را نخواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واجبات الهی را انجام نمی‌دهند. عطار نیشابوری در مصیبت‌نامه نقل کرده کدام ممکن است مردی اجتناب کرده اند حلقه دار‌ای پرسید اسم اعظم خدا را می‌دانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید او اظهار داشت اسم اعظم خدا نان است ولی این را جایی نمی‌توان اظهار داشت. شخص اظهار داشت اجتناب کرده اند خدا شرم کن چگونه اسم اعظم خدا نان است؟ حلقه دار اظهار داشت در قحطی نیشابور در شهر گشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در جایی صدای اذان شنیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در مسجدی را باز دیدم.

یوسفی اضافه کرد: حکومت‌هایی کدام ممکن است تصمیماتشان بیشتر مبتنی بر اطلاعات نباشد دائما گرفتار حوادث خواهند شد از امتیازات روز {به روز} نو به نو می‌شوند، امام(ع) فرمودند وقتی حکومت خوشایند است کدام ممکن است براساس دانایی حرکت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمودند در انحرافی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند رسول‌الله آغاز شد کسانی مدیریت ملت را برعهده گرفتند کدام ممکن است اطلاعات مورد نیاز را نداشتند.

دشواری تولید دیگری رفتار سخت حکومت همراه خود افراد است کدام ممکن است امام(ع) نسبت به خلیفه دوم مطرح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحلیل فاصله خلیفه سوم فرمودند کدام ممکن است فساد یکباره تحمیل نمی‌شود، خلیفه اول کدام ممکن است به اینجا رسید اطلاعات مورد نیاز را نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومی خشونت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه انتخاب ها غلط سبب شد گروه در وسط عثمان به انحراف مناسب کشیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره آن پیدایش حکومت معاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنی امیه بود.

یوسفی اظهار کرد: حضرت علی(ع) در چنین وضعی بعد اجتناب کرده اند عثمان حکومت را قبول کردند؛ ایشان اجتناب کرده اند ابتدا اکراه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ۲ عامل سبب شد به همان اندازه آن را بپذیرند، اول فقر در عمق افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس نابرابری از حداکثر در بین افراد. وقتی فقر در عمق موجود است حتما نظام سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی همراه خود ارتکاب ظلم روبروست. در چنین گروه‌ای عده‌ای آنقدر می‌خورند کدام ممکن است عصر نمی‌توانند بخوابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی هم اجتناب کرده اند فرط گرسنگی به دل درد می‌افتند.

دلیل برای تاکید علی(ع) بر بردن فقر
درک دانشکده مفید دقیق کرد: بالقوه است این سؤال پیش آید چرا امام علی(ع) اجتناب کرده اند بین این همه آسیب‌های اجتماعی بر این ۲ دشواری تاکید دارند، هدف اینجا است کدام ممکن است اگر حاکمی دلش برای دین می‌سوزد ۲ دشواری یعنی فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی بدترین آفت برای دین افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین آنها را بی رنگ می‌تنبل. فقر باعث رواج فحشاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نابرابری بیش از حد شد نظام ارزشی گروه متحول می تواند وگرنه گروه مفید بر ۲ محور تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم می‌چرخد. در مجموع تعهد بی نظیر حکومت، تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه گروه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} گروه است کدام ممکن است اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشهای دینی انبساط می کنند.

نیاز نوبه نوشدن تفاسیر
یوسفی دقیق کرد: علامه طباطبایی فرموده است کدام ممکن است ما هر ده سال یکبار خواستن به تفسیر قرآن داریم از گرچه سال سؤالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای جدیدی برای بشر تحمیل می‌شود کدام ممکن است باید پاسخ آن را اجتناب کرده اند قرآن بگیریم. بعد از همه ما در مباحث تکنیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشی معادل اینکه تورم چگونه مهار شود سراغ قرآن نمی‌رویم ولی در مباحث ارزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت‌گیری‌ها چنین کاری انجام می‌شود. بعد از همه باید در درو کردن اجتناب کرده اند قرآن هم مراقب تفسیر به رای باشیم یعنی باید سؤالات دنیای روز را به قرآن تهیه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ آن را بگیریم.

گفتنی است نشست سخنرانی همراه خود موضوع «پاسخگویی حکومت به سمت معیشت افراد» همراه خود همکاری کانون توحید، صفحه بحث اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احسان توحید برگزار ‌شد.

انتهای پیام