درگذشت مرتضی روحبانیبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش ایسنا، یکی از بستگان مرتضی روحبانی با اعلام این خبر به ایسنا گفت که او ۱۵ مرداد درگذشت.

مرتضی روحبانی محقق، نویسنده و مترجم در سال ۱۳۱۲ در تهران به دنیا آمد. او در جوانی از طرفداران نهضت ملی شدن نفت بود و در اواسط دهه ۱۳۳۰ پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از ایران مهاجرت کرد. او در آلمان غربی روانشناسی خواند و با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آلمان همکاری داشت. او علاوه بر برخی فعالیت های تجاری، یک کتابفروشی نیز در شهر هانوفر تأسیس کرد که بعدها پس از بازگشت به خانه، آن را به کارمندان آلمانی خود سپرد. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸ به ایران بازگشت و در لواسان ساکن شد. موضوعات تمدنی به ویژه تأثیر و سهم فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی در تمدن جهانی از جمله موضوعات مورد توجه وی بود.

از آثار روحانی می توان به «سیاست عملی» (۱۳۶۵)، «فرهنگ شرق و غرب: تحلیلی بر تاریخ از منظر روان شناختی» (نشر نی، ۱۳۷۹)، «فرهنگ شرق و چالش های فرهنگ شرق» (چاپ سوم، ۱۳۸۶) اشاره کرد. «فرهنگ غرب و چالش های آن» (ویرایش سوم، ۱۳۸۶)، «روح ایرانی؛ روح شرقی: مروری بر اقتباس ایرانی مهندس بازرگان» (چپخش، ۱۳۸۶) و ترجمه های یوهانس گوتنبرگ/ ماتیاس گسکه (فرهنگ اسلامی) انتشارات، ۲۰۱۳) و فرهنگ اسلامی در اروپا/ سیگرید هونکه (چاپ نهم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، ۱۳۹۵) اشاره کرد.