در راه عشق


تابناک ایلام، این روزها یکی پس از دیگری می گذرد و تقویم از نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی خبر می دهد. با نزدیک شدن به اربعین حال و هوای شهر مهران دوباره عوض شده و پیر و جوان و کودک و بزرگ در تب زیارت اربعین هستند و آرزوی پیاده روی به حرم یار دارند و راه بازگشت در مرز صفر است. نقطه مهران، کودکان و نوجوانان از عاشقانه دیدارشان و خدمات خدمتگزاران راه عشق صحبت می کنند…