در مواجهه با دعوای کودکان چه واکنشی نشان دهیم؟
هنگامی که نیروی سومی وارد دعوای کودکان می‌شود که از هر دوی آن‌ها برتر و قدرت بالاتری دارد اثرات منفی به بار می‌آورد.

سریعترین رژیم لاغری