در نور ماه با نوای مرحوم حاج اکبر ناظم + فیلممنتظر هر شب جمعه باشید:

نماهنگ (سلام ما) با آهنگسازی مرحوم حاج اکبر ناظم و تنظیم علی افسری توسط موسسه اکیق از مجموعه زینر نورماه منتشر شد.

آکیک: موزیک ویدیو (سلام ما) با صدای مرحوم حاج اکبر ناظم با تنظیم علی افسری منتشر شده توسط موسسه آکیک.

تعداد بازدید: ۵۵

تعداد بازدید: ۳۳