دستخط حاج قاسم درباره مجاهدین فلسطینی


عکس|

دستخط سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی: از خداوند سبحان برای مجاهدین صحنه فلسطین موفقیت و پیروزی و اجر الهی را خواستارم.

عقیق:دستخط سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی: از خداوند سبحان برای مجاهدین صحنه فلسطین موفقیت و پیروزی و اجر الهی را خواستارم.

دستخط حاج قاسم درباره مجاهدین فلسطینی