دستور قطع دست سارقان در مشهد در حال اجراست
دادستان خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدید رسیدگی قاطع قضایی علیه غارتگران اموال عمومی، از در مرحله اجرایی شدن برخی از این پرونده ها خبر داد. وی افزود: در صورتی که جرایم سرقت دارای ۱۶ شرط برای صدور حکم (قطع بازو) باشد، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به سر و صدای بیرونی به این گونه جرایم رسیدگی می کنند و تصمیم به قطع دست و حتی اعدام می شود. انجام شود .دادن.