دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در قونیه


به گزارش شفاف، در دومین روز از بازی های شمشیربازی کشورهای اسلامی، مسابقات اپه و سابر تیمی مردان برگزار شد که ایران در این دو سلاح از کسب مدال بازماند.

تیم ملی اپه به مرحله یک چهارم نهایی انفرادی راه یافت و شکست خورد.

تیم سابر بانوان در مرحله نیمه نهایی مغلوب آذربایجان شد و در دیدار رده بندی مقابل ترکیه شکست خورد.

نتایج انفرادی اسلحه مردان به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله): ۳ برد و ۲ باخت

محمد رضایی (۴۱ ساله): ۴ برد و ۲ باخت

محمد وتوگی: ۲ برد و ۴ باخت

دور شانزدهم جدول اصلی:

محمدرضا وتوگی از ایران ۱۰ – مومینوف از ازبکستان ۱۵

محمد رضایی (۴۱ ساله) از ایران ۱۵ – پریرا از سنگال ۱۱

محمد رضایی طادی از ایران ۱۵ – اولو از قرقیزستان ۸

مرحله یک شانزدهم نهایی جدول اصلی:

محمد رضایی (۴۱ ساله) از ایران ۱۵ – سرتای از قزاقستان ۱۳

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله) از ایران ۱۰ – حرکت از اردن ۱۵

مرحله یک چهارم نهایی جدول اصلی:

محمد رضایی (۴۱ ساله از ایران) ۱۱ – پتروف از قرقیزستان ۱۵

رنکینگ انفرادی شمشیربازان EPE ایران در بازی های کشورهای اسلامی:

۷- محمد رضایی (۴۱ ساله)

۱۴- محمد رضایی طادی (۲۱ ساله)

۲۴ – محمدرضا و توکی

نتایج تیم سابر بانوان به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

ایران ۴۵ – عربستان ۱۸

نجمه سازانچیان: ۱۵ امتیازی شد و ۳ امتیازی شد.

فائزه رفیعی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۶ امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر: ۱۵ امتیاز کسب کرد و ۹ امتیاز از دست داد.

مرحله نیمه نهایی

ایران ۲۲ – آذربایجان ۴۵

نجمه سازنچیان ۷ امتیازی شد و ۱۵ امتیازی را از دست داد.

فائزه رفیعی: ۱۰ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر: ۵ امتیاز کسب کرد و ۱۵ امتیاز از دست داد.

جلسه طبقه بندی

ایران ۲۳ – ترکیه ۴۵

نجمه سازانچیان: ۱۰ امتیاز کسب کرد و ۱۵ امتیاز از دست داد.

فائزه رفیعی: ۵ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر: ۴ امتیاز کسب کرد و ۱۰ امتیاز از دست داد.

کیانا باقرزاده: ۴ امتیاز گرفت و ۵ امتیاز از دست داد.