دو ایرانی در سوئد به جاسوسی برای روسیه متهم شدندبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش یورونیوز، پژمان و پیام کیا دو برادر ایرانی الاصل ۴۲ و ۳۵ ساله هستند که متهم به جاسوسی برای روسیه هستند.

پر لیندکویست، دادستان کل واحد امنیت ملی سوئد، درباره این پرونده گفت: این یک پرونده جنایی پیچیده بود که بررسی آن بسیار دشوار بود و این ظن مربوط به جنایت بسیار جدی علیه سیستم اطلاعاتی و امنیتی سوئد است. “

او همچنین به آسوشیتدپرس گفت که این پرونده شامل موضوعات بسیار حساسی است و امکان اظهار نظر در مورد جزئیات آن وجود ندارد.

یکی از این دو برادر برای سازمان های اطلاعاتی سوئد کار می کرد. بر اساس کیفرخواست به دست آمده توسط آسوشیتدپرس، بین ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱، اطلاعات طبقه بندی شده سوئد به اطلاعات نظامی روسیه منتقل شده است. این اطلاعات از چندین سازمان امنیتی و اطلاعاتی سوئد به دست آمده است.

این پرونده توسط سرویس امنیت داخلی سوئد در حال بررسی است و دادستان ها می گویند بسیاری از اطلاعات مربوط به این پرونده که در مرحله تحقیقات اولیه است، محرمانه است و هنوز جزئیات زیادی را نمی توان منتشر کرد.

پیمان مسئولیت های حساسی در ارتش و همچنین آژانس امنیت سوئد (ساپو) داشت و متهم به دستیابی به برخی اطلاعات طبقه بندی شده بدون اجازه بود.

پیام مدت کوتاهی نیز در آژانس امنیت سوئد کار کرد. هر دو برادر اتهام جاسوسی را رد کرده اند.

پدرو اوهلسون، رئیس اداره مطبوعات نیروهای مسلح، ادعاهای این پرونده را بسیار جدی می داند.

پل جانسون، وزیر دفاع سوئد نیز گفت که از این پرونده مطلع شده است، اما از اظهار نظر خودداری کرد.