رئیس رژیم صهیونیستی به ریاض می‌رود
اسحاق بوگی هرتزوگ رئیس اسراییل (رژیم صهیونیستی) در گفتگو همراه خود روزنامه «اسرائیل هیوم» اظهار داشت کدام ممکن است «ممکن است می‌خواهم منصفانه بازدید مناسب اجتناب کرده اند عربستان سعودی داشته باشم.