رئیس سازمان نظام مهندسی یزد به عضویت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درآمدبه گزارش خبرگزاری فارس از یزد، مجتبی فرهمند رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از ۲۵ عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی کشور انتخاب شد. و مدارک خود را دریافت کرد.

فرهمند پیش از این در رشته معماری با رای بالای مهندسین کشور یکی از کاندیداهای دو برابر ظرفیت در لیست ارائه شده به وزیر راه و شهرسازی بود.

بر اساس این گزارش، انتخاب ۲۵ نفر از اعضای اصلی و ۷ نفر از اعضای علی البدل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با بررسی سوابق و تجربیات افراد توسط وزیر انجام شد و فرهمند یکی از افراد منتخب در بین این افراد بود. ۶۴ نفر در مرحله اول انتخاب شدند و عضویت شورای مرکزی ۳ سال است.