رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران: افزایش مهاجرت پزشکان به خارج از کشور نگران کننده است
رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران مهاجرت روزافزون متخصصان رشته های مختلف پزشکی به خارج از کشور را نگران کننده خواند و خواستار راهکاری برای توقف این روند شد. وی افزود: برخی از این پزشکان و متخصصان مهاجر جذب کشورهای همسایه ایران شده اند و من از روزی می ترسم که شهروندان ما برای دریافت خدمات پزشکی با کیفیت به کشورهای همسایه بروند و آن خدمات را از پزشکان مهاجر ایرانی دریافت کنند.