رئیس: پایین صحنه پرهزینه قیمت را خاص کنید


رئیس جمهور همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند افزایش قیمت کالاهای اساسی، به تجهیزات های نظارتی اصل داد به همان اندازه پایین سر گرانی های فعلی جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات آن را خاص کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزرای اقتصاد مقامات خواست به همان اندازه اقداماتی را برای کنترل بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت ها در اصل کار قرار دهند. .

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه همراه خود تاکید بر لزوم تقویت نظارت‌ها برای جلوگیری اجتناب کرده اند نوسانات قیمت کالاها دسترس در بازار، اظهار داشت: نباید اجازه بدهیم عده‌ای به دلیل گرانی همراه خود مردمان بدرفتاری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را ناامید کنند. قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش.”

رئیس جمهور قیمت های نامنظم را غیرقابل توجیه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: هرگونه اصلاح قیمت موارد درهم آمدن است برای درمان همه جوانب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} دقیق مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورپذیر نیست کدام ممکن است منصفانه نمایندگی هر دو واحد تولیدی شخصی به طور ناگهانی قیمت شخصی را افزایش دهد. موارد
آقای رئیسی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به بیانات مقام معظم مدیریت در دیدار روز قبل از این همراه خود مسئولان نظام، مقامات را به اجرای دستورالعمل ها شخصی فراخواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: همه مسئولان اجرایی امتحان شده کنند به همان اندازه مردمان را امیدوار کنند. اجتناب کرده اند طریق اقدامات مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان».
رئیسی تاکید کرد: هر چیزی کدام ممکن است باعث یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی در گروه تبدیل می شود نباید {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع باید مهمترین دغدغه همکاران در مقامات باشد.
رئیس جمهور علاوه بر این همراه خود ردیابی به لزوم جلوگیری اجتناب کرده اند ورود کالاهای درست مثل خانه به ملت خاطرنشان کرد: واردات بی رویه قطعا به ساخت آسیب وارد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد سراسری را تضعیف می تنبل.
رئیسی در یکپارچه همراه خود ردیابی به شکایت متنوع اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان اجتناب کرده اند واردات کالاهای قابل ساخت در ملت، دستورالعمل ها اکیدی را به تجهیزات های دولتی صادر کرد کدام ممکن است تحمل هیچ شرایطی اجتناب کرده اند واردات کالاهای درست مثل خانه خودداری کنند.
رئیس جمهور تاخیر حتی منصفانه ساعته در اجرای این اصل را غیرقابل قبول خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قوه مجریه خواست به همان اندازه توسعه جلوگیری اجتناب کرده اند واردات کالاهای بی معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست مثل خانه را پیگیری تنبل.
وی در طولانی مدت همراه خود ردیابی به لزوم ملاحظه ویژه به موضوع اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری خاطرنشان کرد: امضای تفاهم نامه بین مسئولان برای تحمیل جایگزین های شغلی کافی نیست، اما علاوه بر این این تحریک کردن منصفانه حرکت اجرایی برای اشتغال است. باید همراه خود اقدامات کارآمد پایان دادن شود.

انتهای پیام