رئیس کمیته سنجش: ۲۴۲ موضوع دکتری در دانشکده ها داریم – پایگاه خبری تحلیلی افق


به گزارش افق نیوز به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی گروه سنجش، عبدالرسول بورعباس رئیس گروه سنجش آموزش ملت در نشست تجزیه و تحلیل تنظیمات آزمون درگاه دانشکده های سال ۱۴۰۱ در دانشکده قم اظهار داشت: دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزش برتر به همجوار پذیرفته می شوند. شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ها

وی میزان قبولی استان قم در امکانات آموزش برتر مقاطع مختلف تحصیلی را بین ۱۲.۵ (دوازده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم) به همان اندازه ۱.۱۵ (پانزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده) نسبت عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: استان قم رتبه قبولی در آزمون های آموزشی را در بین سایر استان ها به شخصی اختصاص داده است. طبقه بندی کردن ها. استان ها هشتم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بعدی اجتناب کرده اند معمولی کشوری است. رتبه سوم قبولی استان قم بر ایده داده ها تحصیلی حاکی اجتناب کرده اند کار کردن دقیق اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب رتبه های بعدی به سادگی امکان پذیر است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری افزود: طلاب قمی برای پذیرش در موضوع های نوزدهم گروه علوم ریاضی، گروه علوم تجربی ۱۲، گروه علوم انسانی ۸، گروه آثار هنری ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه آموزشی. . گروه زبان های خارجی (انگلیسی، فرانسوی) (آلمانی) رتبه اول را در ملت کسب کرده است کدام ممکن است هر کدام خواستن به ارزیابی دارند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد رتبه استان قم در قبولی با بیرون آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده داده ها تحصیلی اظهار داشت: استان قم رتبه دوم پذیرش با بیرون آزمون هر دو داده ها تحصیلی را دارد کدام ممکن است ۸ نسبت بعدی اجتناب کرده اند کل ملت است.

پوراباس در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به اینکه ۲۳ موسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده در استان قم ۴۰ موضوع در مقطع کارشناسی ارشد حاضر می کنند، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۱ داوطلب در مقطع کارشناسی ارشد در قم، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۵ نفر پذیرفته شدند.

رئیس گروه سنجش آموزش ملت علاوه بر این همراه خود ردیابی به اینکه ۹ موسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده در استان قم ۳۳ موضوع در مقطع دکتری حاضر می کنند، اظهار داشت: ۲۴۲ موضوع در مقطع دکتری {در سراسر} ملت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند ۲۲۸۵ داوطلب در قم، ۱۹۶ نفر در این دوران حضور دارند. پذیرفته شدند.

این مونتاژ همراه خود حضور جمعی اجتناب کرده اند مسئولان دانشکده ها، موسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزش برتر استان قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا اجرایی ارزیابی ها در سالن دوره ها دانشکده قم برگزار شد.