راز ژاپنی طول عمر و خوشبختی
درمان یکی از راه‌های یافتن اکیگا است که به گفته گارسیا و میرالس، می‌توان آن را «سوخت وجودی» دانست که ما را برای داشتن زندگی طولانی و شاد ترغیب می‌کند. یک راه ارزان‌تر از درمان این است که از خود بپرسید: «معنای زندگی من چیست؟» و به دنبال فعالیت‌هایی باشید که به شما در دریافت پاسخ کمک کند.