راغفر: سرمایه‌های کشور صرف توزیع پیاز و سیب‌زمینی می‌شود/ خودروی چینی در ایران ۳ برابر عراق استیک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: درحالی که باید در حوزه اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم در این چند سال گذشته ایران بزرگترین صادر کننده نیروی انسانی و نخبه‌ها بوده چراکه اقتصاد ایران مبتنی بر دلالی و سوداگری است و تا زمانی که فسادزدایی صورت نگیرد امکان خروج از این بحرانی که به اقتصاد کشورمان تحمیل شده وجود ندارد.