رامبد جوان: مخاطبان تلویزیون کاهش یافته است. از تعداد آرای دوره های قبلی و این دوره “خنده دار باش” متوجه می شویم که بیننده کاهش یافته است.رامبد جوان گفت: مخاطبان تلویزیون کم شده و به عنوان مثال در محافل خنده قبلی و فعلی شاهد کاهش رای هستیم. اینکه چقدر می‌توانیم جذابیت خنده‌دار را حفظ کنیم و چگونه می‌دانیم چگونه مخاطبان را به سمت خود جذب کنیم، چیزی است که هر سال تغییر می‌کند.