راهنمایی ثبت نام در سایت ثبت نام افراد جدید و جامانده از دریافت یارانه+فیلم


ثبت نام برای افراد جدید و جامانده از دریافت یارانه تا روز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ تمدید شد.

کلیه سرپرستان خانوارهایی که تاکنون از گرفتن یارانه جامانده‌اند و یا متقاضی جدید دریافت یارانه می باشند، می توانند تا ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ با مراجعه به آدرس اینترنتی my.gov.ir نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام نمایند.

سرپرستان مذکور می توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت ثبت_نام خود کد دستوری #کد ملی۴۳۸۵۷*۴* را شماره گیری نمایند.
معترضین به دهک‌بندی اعلام‌شده و یا قطع یارانه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ کماکان باید از طریق آدرس اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت و پیگیری نمایند.