راه اندازی سامانه پیامکی پلیس ۱۱۰۱۱۰به گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند با اشاره به راه اندازی سامانه پیامکی ۱۱۰ گفت: این سامانه به منظور ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم شریف راه اندازی شد و از طریق این سامانه شهروندانی که می توانند در هر کدام از این سامانه ها تماس بگیرند. راه آنها تلفنی با سامانه ۱۱۰ ندارند، می توانند از طریق این سامانه با پلیس تماس بگیرند.

سرهنگ حسنوند با تاکید بر اینکه سامانه ۱۱۰ تنها برای فوریت های پلیسی آزاد شد، گفت: در چهار ماه گذشته با افزایش تماس های غیرضروری با سامانه ۱۱۰ مواجه بودیم ضمن اینکه این سامانه برای فوریت های پلیسی طراحی و برنامه ریزی شده بود. تماس های غیر ضروری با این سامانه موجب کاهش عملکرد ماموریت های پلیس ۱۱۰ می شود.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه روزانه بین ۴۳ تا ۵۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰ پلیس پایتخت برقرار می شود، گفت: درخواست ما از مردم و شهروندان عزیز این است که فقط موارد اضطراری را به پلیس اطلاع دهند. پلیس. مانند سرقت، تصادفات رانندگی و به اشتراک گذاشتن یک سواری با این سیستم.