راه های مقابله با قاتل خاموش در فصل سرما


وی ادامه داد: نصب صحیح دودکش های بخاری و سایر وسایل گازسوز از بازگشت دی اکسید کربن به محل جلوگیری و از بروز حوادث جلوگیری می کند.

یسوالی گفت: متاسفانه در سال های گذشته به دلیل بی توجهی به نکات ایمنی در نصب وسایل گازسوز شاهد تصادفات فوتی در کرج و سایر مناطق استان البرز بوده ایم.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج تاکید کرد: بازدید از داخل دودکش و هود لوله بخاری، استفاده از شیلنگ سالم و رعایت استانداردها در نصب وسایل گازسوز ضروری است.

وی تاکید کرد: استفاده از سایر وسایل گاز سوز و تولید گرما نیز نیازمند بررسی تخصصی است و نباید در این زمینه غفلت کرد.

وی افزود: گاهی نشت گاز از شیلنگ یا سایر قطعات وسایل گازسوز منجر به حوادث ناگوار و خطرناکی می شود.