رتبه اول و جهانی دانشگاه نوشیروانی بابل


 به گزارش تابناک مازندران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در آخرین رتبه بندی سال ۲۰۲۲ پایگاه Essential Science Indicators (ESI) سازمان Clarivate Analytics – ISI در رتبه اول جای گرفت . 

 طبق این رتبه‌بندی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با تعداد مدارک ۴۳۰۳، تعداد مقالات یک درصد برتر پراستناد ۱۵۰، تعداد کل استنادها ۸۴۷۵۱ و نسبت استناد به مقاله ۱۹.۷، در بین اثرگذارترین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دنیا قرار دارد.

پایگاه ESI هر دوماه بروزرسانی و دانشگاه‌ها (سه دسته جامع، پزشکی و صنعتی) و مراکز تحقیقاتی را که از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در ده سال اخیر جز یک درصد برتر پراستنادها قرار می گیرند، در تمامی رشته ها و ۲۲ رشته موضوعی معرفی می کند.