رسمی؛ قرارداد پائولو مالدینی با میلان تمدید شد


پرسپولیس پرسپولیس

با همین بودجه کم قهرمان شدیم
باید نشان داد که جرقه ای نبود
کسه، هاکان و دوناروما به طور کامل گم نشده اند
چون می دانم چگونه حقوق کمتری بگیرم
بعید است بارسا ۸ تایی را که می خواست بدهد

هاکان هم کمتر گرفت
به همین ترتیب، دوناروما کمتر از پیشنهاد قبلی از پاریس دریافت خواهد کرد

این نشان می دهد که دیگران باید بیاموزند که سیاه نمایی نکنند

اما می شد پول درآورد، مشکل این بود که تیم سوپرمارکت به اندازه برخی تیم های سری آ برای ما خوب نبود.
ببینیم صاحب جدید چقدر پول می آورد
البته بهتر است از فوتبال و حقوق اسپانسر و پخش یا سایر هزینه های تیم پول داشته باشید