رسمی؛ کازمیرو به منچستریونایتد رفت


🧔🧔🧔🧔 گرگ

⏳ انتقال خلیج به مارسی؟

🖍مارسی به جذب اریک بالی به صورت قرضی با بند خرید نزدیک است.

🖍 هم اکنون مذاکراتی با مدیر برنامه های این مدافع ساحل عاج برای دستیابی به توافق در حال انجام است. نکته کلیدی این گفتگوها امکان دائمی شدن این انتقال در آینده است.

🥇[Fabrizio Romano]

🆔 @Unitedfans