رنگ بازار املاک در شهریور ماه


به هر حال تورم ماهانه در بازار مسکن تهران از ۲.۵ درصد به ۱.۸ درصد رسید که کمترین میزان از فروردین ماه امسال است. این آمار از …

رنگ باختن بازار مسکان در شهریورماهرنگ باختن بازار مسکان در شهریورماه

به هر حال تورم ماهانه در بازار مسکن تهران از ۲.۵ درصد به ۱.۸ درصد رسید که کمترین میزان از فروردین ماه امسال است. این آمار که از داده های غیررسمی به دست آمده نشان از کندی ورود بازار به نیمه دوم سال دارد.

ثبت اطلاعات جدید از بازار املاک در تهران موید کم رنگ شدن انتظارات برای افزایش در نیمه دوم سال است. بررسی ها نشان می دهد در شهریور ماه امسال تورم ماهانه بازار مسکن پایتخت به کمترین میزان خود از فروردین ماه امسال تاکنون رسید.

آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که تورم ماهانه در بازار مسکن تهران از ۲.۵ درصد در مردادماه به ۱.۸ درصد رسیده است. در عین حال با توجه به نوسانات اندک قیمت دلار در هفته های اخیر انتظار می رفت بازار مسکن تحت تاثیر قرار گیرد.

بر اساس اطلاعات سامانه کلید، در بیست و سومین روز از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۱، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بر اساس نرخ های پیشنهادی به تفکیک مناطق بر اساس تعداد معاملات معین به ۴۵.۴ میلیون تومان در هر مربع رسید. متر، افزایش ۱.۸% نسبت به تاریخ ۲۳. داستان آخرین روز مرداد.

کاهش ۰.۷ درصدی تورم در بازار مسکن که به نوعی نشان دهنده ثبات نسبی این بازار است، تمایل به فروش را در سمت عرضه افزایش داد. درصد تغییر تعداد آگهی های ۲۳ روزه ابتدای شهریور سامانه مذکور نسبت به ۲۳ روز پایان مرداد حکایت از افزایش ۲۵ درصدی دارد.

با نگاهی به تغییرات قیمت پیشنهادی هر مترمربع، رشد ۲.۹ درصدی نیز در مدت مذکور به ثبت رسید.

اگرچه در بخش خرید و فروش آرامش نسبی بازار حاکم شده است، اما به نظر می رسد روند بازار اجاره با توجه به داده های سامانه مذکور رو به رشد است. قیمت وام مسکن هر مترمربع تبلیغات در شهر تهران در ۲۳ روز ابتدای شهریورماه نسبت به سه هفته پایانی مردادماه ۷.۶ درصد افزایش یافت. در عین حال تعداد آگهی های رهن و اجاره به طور همزمان ۳۱ درصد افزایش نشان می دهد.

رشد ماهانه قیمت آپارتمان در تهران در پنج ماهه نخست امسال به ترتیب ۲.۴-، ۶.۱، ۸.۴، ۵.۸ درصد و ۲.۵ درصد بوده است. همانطور که آمارها توضیح می دهند، در ماه های تیر و مرداد، تورم ماهانه املاک کاهش یافت و در مرداد به کمتر از یک سوم اوج پنج ماهه ژوئن رسید.

با توجه به تاثیر یکباره اصلاح نظام یارانه ها و ریسک های غیراقتصادی بر بازار مسکن طی ماه های نخست سال جاری، به نظر می رسد بخش قابل توجهی از تورم در نیمه اول سال جاری بر بازار مسکن تحمیل شده است. سال و این بخش به تدریج به ثبات نسبی می رسد. کارشناسان انتظار دارند تا شش ماه آینده بازار مسکن آرام شود./ ایسنا