رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری اربعین با حضور دانش آموزانامروز همزمان با اربعین حسینی تعداد محدودی از هیئت های دانشجویی در حضور رهبر معظم انقلاب به عزاداری پرداختند. پس از گذشت دو سال که به دلیل شیوع ویروس کرونا در حسینیه امام خمینی (ره) امکان برگزاری مراسم عزاداری هیئت های دانشجویی وجود نداشت، امسال این مراسم برگزار شد.