روستاها آرزو کرد حمایت هستند/ رویکرد باکلاس ما نزدیکی مردم است


ملاحظه به امتیازات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری مناطق کم برخوردار در اصل شکل است
خوب حرکت قرآنی همین الان در استان کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد را محصول همگرایی، کار با هم، ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مشترک همراه خود تجهیزات های باکلاس دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ملاحظه به امتیازات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری در مناطق کم برخوردار در اصل کار قرار دارد.

به گزارش تابناک کوجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، امین خوب شامگاه پنجشنبه در مراسم ختم قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنفرانس جهاد تبیان کدام ممکن است در مسجد امام هادی (علیه السلام) شهر بطاویا برگزار شد، تصدیق شد: ماه پر برکت است. ماه رمضان در واقعیت اینجا است کدام ممکن است ما بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس سودآور شدیم قرب الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحدت همراه خود قرآن را بیازماییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ماه زمانه ای می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در این} ماه اجتناب کرده اند این مجالس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همنشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توحید همراه خود قرآن بهره مندیم. .
مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شهرستان کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: با بیرون شک معرفت همراه خود قرآن به معنای پیمودن راه حق، سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت است کدام ممکن است همین الان بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس به آن است خواستن داریم.
وی شکسته نشده داد: اگر امروزه آسیب های اجتماعی بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس در محله موجود است، خواستن به این امتیازات بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس بافت شده است، از بخش بزرگی اجتناب کرده اند این آسیب ها ناشی اجتناب کرده اند انحراف اجتناب کرده اند ایده ها، مضامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضامین است. ایده ها قرآن».
خوب ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است در همه مقیاس مسکن اجتناب کرده اند ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها قرآنی بهره مند شویم چرا کدام ممکن است قرآن ساده منصفانه تلاوت نیست، اما علاوه بر این همه هنرهای رایجی است کدام ممکن است همراه خود آن سروکار داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه آن ها. در قرآن منصفانه
مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی قلمرو کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد افزود: اگر همین الان بخواهیم فیلمی فاخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند ساخت کنیم، هنرهای تجسمی، خوشنویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شئون قرآنی، خواهیم دید کدام ممکن است هر کدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انسانی در قرآن تجلی یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن سرشار اجتناب کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزء هنری است.
وی حرکت قرآنی همین الان در قلمرو کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد را محصول تقریب، کار با هم، ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مشترک همراه خود نهادهای باکلاس دانست. به بعد ارتقای این سیستم ملاحظه کنید.
خوب خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند تمامی ورزش‌های باکلاس به‌ویژه در زمینه‌های قرآنی در مناطق کم برخوردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطقی کدام ممکن است حلقه‌های ساختاری ارشاد اسلامی همراه خود هم کمتر ارتباط دارند، حتی در مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی حمایت خواهیم کرد.
مدیرکل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شهرستان کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد شکسته نشده داد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ما تقاضا تقریب، قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ای در زمینه امتیازات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآنی {در این} بخش ها نشود، قطعا اجتناب کرده اند آنها حمایت خواهیم کرد. چون ما به آنها اعتقاد داریم، همین الان عده ای در امتیازات باکلاس مورد جفا قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما قصد داریم به آنها ملاحظه ویژه ای داشته باشیم.» برای این امتیازات همراه خود تمرکززدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت پوشش عدالت باکلاس در امتیازات مختلف استان.
وی همراه خود آسایش درگذشت حجت الاسلام خادم بیر کدام ممکن است عمری را صرف خدمت به مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازین دینی {در این} بخش کرد، یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شاعر فقید آئینی محمودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم سید حسین بنبور اجتناب کرده اند کارگران وزارتخانه را گرامی داشت. خانه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی کدام ممکن است فرزندان این قلمرو بودند.
لذا {در این} گزارش آمده است: حجت الاسلام «مولای رحمت الله سیابت» {در این} کنفرانس همراه خود تبریک همخوانی بهار شخصیت همراه خود بهار قرآن:
امام جمعه مدینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارالقرآن الکریم این کتاب را حلال مشکلات دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: این کتاب نورانی مشکلات مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروشناسی انسان را اجتناب کرده اند دردهای بدنی، اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی رفع می تنبل.
جهاد عبارت مقدسی به شمار می سر خورد کدام ممکن است در آیات بسیاری قرآنی {در این} زمینه آمده است، در حالی کدام ممکن است هر تلاشی جهاد نیست.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام سیادت شکسته نشده داد: امتحان شده به سمت دشمنان انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام اعم اجتناب کرده اند جهاد سیاسی، جهاد رسانه ای، جهاد روایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… چون در برابر این دشمن است خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قداست دارد.
امام جمعه نیز به لفظ «دلیل» ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: تعبیر به انتخاب کردن حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل آمده است.
وی همراه خود ردیابی به اینکه قرآن چکیده ۱۱۳ کتاب آسمانی است، ذکر شد: مقام معظم مدیریت مدتی است کدام ممکن است بر موضوع «جهادتبیب» تاکید داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فرموده معظم له جهاد تفسیری تکیه می کند. بر ۴: ارکان بی نظیر».
حجت الاسلام صیاد همراه خود ردیابی به اینکه میدان جهاد تعبیر مقابله همراه خود درگیری شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات روانی دشمن است، خاطرنشان کرد: دشمنان روزی امتحان شده می کنند کدام ممکن است همراه خود درگیری دردسرساز نتوانند انقلاب را اجتناب کرده اند بین ببرند.