رکورد ۴۰ سطح در مازندران


به گزارش تابناک مازندران، بهار را جلو داریم، دمای هوای مازندران پس اجتناب کرده اند ۴ سال به ۴۰ سطح رسید.

بر مقدمه این گزارش، اداره کل هواشناسی مازندران ادعا کرد:

دمای هوای ساری همین الان به ۴ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمای گامشهر به ۲ سطح بالای صفر رسید کدام ممکن است در سه سال قبلی بی سابقه {بوده است}.
دمای هوای شهرستان اجتناب کرده اند فردا چهارشنبه مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روز جمعه در مناطق مرکزی به ۴ سطح بالای صفر می رسد.