زیر نورماه با صدای حی ابوالفضل بختیاریمنتظر هر شب جمعه باشید:

مجموعه زیر نور ماه هر هفته عصرهای جمعه در حال و هوای زیارت سیدالشهد(ع) با صدای مداحان متعدد اهل بیت(ع) منتشر می شود.

آکیک: موزیک ویدیو (زیر نور ماه) با صدای حی ابوالفضل بختیاری، شعر محمد حسین مهدی پناه و تنظیم علی افسری توسط موسسه آکیک منتشر شده است.

تعداد بازدید: ۳۸

تعداد بازدید: ۳۰

هیچ چیز مرا بهتر از نگاه کردن به گنبدت نمی کند
هیچ چیز مرا بهتر از زیارت حرم شما نمی کند
ای امیر جهانیان، ما و لطف بی حد و مرزیم

همه خوب به نظر می رسند
من فقط در کربلا با راما روبرو هستم

عشق من محترم است/ من دورم
بوی سیب را می دهم

در رویاها / قلب
من به شش ضلعی سلام می کنم
….
ای غم معشوق زیر نور ماه

هر شب جمعه هی آه/ از فراق کربلا یا ابی عبدالله می خوانم

لا حبیب الا/ ابی عبدالله ۲

هیچ چیز مرا بهتر نمی کند جز نفس کشیدن برای تو
هیچ چیز مرا بهتر نمی کند، جز هوای کربالات
دوست دارم زودتر برسم بین زائران

با آرزوها/ در این خانه
کسانی هستند که می پرسند! خوشحال

مثل قطره ای در دریا
به امید ارتباط با ساحل شاد

مردم این کشور دچار مشکل هستند
از امام حسین خود راضی هستند
…..
ای غم معشوق زیر نور ماه

هر شب جمعه هی آه/ از فراق کربلا یا ابی عبدالله می خوانم

لا حبیب الا/ ابی عبدالله ۲