زیر نور ماه (سه دریا) با صدای کربلایی سیدمهدی حسینیمنتظر هر شب جمعه باشید:

مجموعه زیر نور ماه هر هفته عصرهای جمعه در حال و هوای زیارت سیدالشهد(ع) با صدای مداحان متعدد اهل بیت(ع) منتشر می شود.

اکیق: نماهنگ (شب مهتابی) با صدای کربلایی سیدمهدی حسینی با شعر وحید هویدی و تنظیم علی افسری توسط موسسه اکیق منتشر شده است.

تعداد بازدید: ۳۶

تعداد بازدید: ۱۴

من یک قطره باران هستم
من می خواهم بخشی از دریا باشم
تو در دریای دلت خواهی بود
در حرم زائر باشم

سلام آقا آمین به دین و دنیا
سلام آقا حدیث اشک چشمی
سلام آقا، چه خوبی آقا

او همیشه مرا می فرستاد
خدا خیرت بده آقا
دعا کن که از من جدا شوم
جاده ای که مال شما نیست آقا

دعا می کنم بهای گریه شما باشد
این دعای من است که دلیل خنده شما باشد
دعا می کنم در راه کربلا باشم

تمام عمرم خیلی مدیون تو هستم
متاسفم، اما من فقط می گویم که آن را دوست دارم

سلام آقا آمین به دین و دنیا
سلام آقا حدیث اشک چشمی
سلام آقا، چه خوبی آقا