زیر نور ماه (فقط حسین) با شعر و صدای کربلایی محمد اسداللهی


هر شب جمعه انتظار می رود:

مجموعه زیر نور ماه هر هفته عصرهای جمعه در حال و هوای زیارت سیدالشهد(ع) با صدای مداحان متعدد اهل بیت(ع) منتشر می شود.

آکیک: نماهنگ (اونلی حسین) با شعر و صدای کربلایی محمد اسداللهی تنظیم علی افسری توسط موسسه آکیک منتشر شده است.

مجموعه زیر نور ماه هر هفته عصرهای جمعه در حال و هوای زیارت سیدالشهد(ع) با صدای مداحان متعدد اهل بیت(ع) منتشر می شود.

به نام خدا
اگر نه من میمردم
من خیلی غمگین بودم
خواسته های مردم ما
او را به حرمش سپردم

سر و گردنش را گرفت
تا اینکه دید دنیا او را از من گرفته است
می خواهم لحظه مرگ را ثابت کنم
اومد و بغلم کرد
باد محرم می وزد
هوا بارانی است
باید یک ریش سفید در وسط باشد
حسین حسین بگوییم
فقط حسین
فقط حسین
فقط حسین
اول عشق و آخرش معرفت حسین علیه السلام.
به مرادم زنگ زدم و
من هم باور نمی کنم
داشتن حسین خوبه
او ظاهر یک مرد دارد

زندگی ما در مساجد سپری شد
محرم ما با همه گریه گذشت
مثل هر سفر کربلا
وقتی برمیگردی میگی وای چقدر زود گذشت

چه چیزی بهتر از این میز؟
رو خاکا تو را می خواباند
من هم همین رویا را می خواهم
آه دلم برای استاد میخواهد
فقط حسین
فقط حسین
فقط حسین
اول عشق و آخرش معرفت حسین علیه السلام.

تعداد بازدید: ۳۰