ساخت ۳ مخزن آب و آب شرب در منطقه کولاگ مهران


گزارش کردن تابناک ایلام; علیرضا محمدی ادامه داد: پس از خشکسالی های اخیر و کاهش شدید بارندگی در سال جاری، منابع آبی مورد استفاده حیات وحش در زیستگاه های خود به ویژه در مناطق گرمسیر استان تحت تنش و عدم دسترسی قرار گرفته است. حیات وحش منابع آب با مشکل مواجه شده است.

وی گفت: به منظور کاهش تاثیر تنش آبی بر حیات وحش، اداره کل حفاظت محیط زیست استان از محل وام های خشکسالی و تهیه دارایی های سرمایه ای گزارش شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور وارد عمل شد. ساخت سه مخزن آب ۶۰۰۰ لیتری و ۲۰ متری آب شرب در منطقه حفاظت شده کلگ و علاوه بر بهره برداری از این مخازن به صورت سیار آبرسانی می شود.

محمدی تصریح کرد: با توجه به کاهش ناگهانی منابع غذایی علف خواران منطقه حفاظت شده کولاگ، تامین علوفه و توزیع آن از محل اعتبارات خشکسالی اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، موسسه نظر نیت، خیرین و دوستداران طبیعت زیستگاه های امن این منطقه حفاظت شده در دسترس است. این یک نمایش است.