ساوتگیت: امیدوارم هری کین بهتر از گلزن انگلیس در فینال جام جهانی شود


شخص نرفته

اونا منتظرن معلم بگه ایشالا هری کین جذب می کند فوتبالش تموم شد.. مرحله گروهی رو هم برگزار میکنیم به همان اندازه فینال جام جهانی بین آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا بردن بشه:|
حالا مثلا فلیک با توجه به فینال صحبت کرد.
.
من می خواهم هیچ نیروی کار سراسری را {دوست ندارم}، با این حال در یورو به خاطر فحش های مضحک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده داری کدام ممکن است به انگلیس قهرمان شن می زنند، دوستش داشتم کدام ممکن است به لطف این گوساله فینال را باخت.