سد دلاری برای بازگشت مسکنرشد چشمگیر دلار طی دو ماهه نخست امسال مانع از بازگشت قیمت آپارتمان به سطح عادی شد. قبل از آغاز سال ۱۴۰۱، دماسنج دلار در بازار مسکن «پتانسیل کاهش حداقل ۲۰ درصدی قیمت آپارتمان» را نشان می داد، اما اکنون انتظارات تغییر کرده است. چرا که رابطه بلندمدت قیمت دلار با قیمت ملک در تهران اکنون نتایج متفاوتی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.