سرگیجه دو ساله بورس تهرانیکی از اصلی ترین نقاط ضعفی که پس از سقوط شدید بورس به وجود آمد، مشکلات حقوقی بازار سرمایه بود. پس از این ویرایش، اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار مورد توجه فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم به روز رسانی و اصلاح این قانون به نمایندگان مجلس و متولیان بازار سرمایه گوشزد شد.