سریال “چرخش Ljino”؛ ساخت هفت بدن “نظامی”.
در واقع «فرمان لینا» را می توان اثری مستقل و شسته شده از روح اله حجازی نامید. سریالی که حداقل در قسمت های ابتدایی خود سعی می کرد مانند یک فیلم بلند داستانی یکنواخت و واقعی خود را با دنیای افسانه های جذاب پیوند دهد – و مخاطب را به سفری عجیب ببرد.