سه خلبان ایرانی کدام ممکن است نیروگاه بصره را بمباران کردند


به گزارش مشرق، خوب شخص دنیای آنلاین ما در توییتر نوشت: ‏صدام برای تحقیر خلبانان نظامی ایران در تلوزیون عراق ذکر شد به هر جوجه کلاغ ایرانی کدام ممکن است بتونه به ۵۰مایلی نیروگاه بصره نزدیک بشه حقوق خوب‌سال نیروی اثیری عراق را جایزه میدم ساده ۱۵۰دقیقه بعد شهید عباس دوران، شهید علیرضا یاسینی مرحوم کیومرث حیدریان نیروگاه بصره ر شخم زدن 

روحشان شاد…

وقتی خلبانان ایرانی صدام را تحقیر کردند