سکونتگاه های غیررسمی مشکل شهرهای بزرگبه گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ محمد عباسی با بیان نشست‌های مستمر کمیسیون اجتماعی حل سکونت‌گاه‌های غیررسمی مجلس، گفت: رفع نابرابری‌ها در جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از محورهای اصلی و برنامه‌های راهبردی بوده است.

عباسی افزود: ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه شهرهای بزرگ یکی از معضلاتی است که باید برنامه ریزی شود چرا که در آن زمینه آسیب های دیگری رخ می دهد. به عنوان مثال متاسفانه در حال حاضر افراد ناشناس زیادی در این منطقه زندگی می کنند و باید وضعیت آنها برطرف شود.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور اصلی ترین حوزه در حوزه آسیب های اجتماعی است، ادامه داد: به همین دلیل باید تمام ظرفیت های استانداری برای رفع آسیب های اجتماعی فعال شود.

وی با تقدیر از مجلس و دولت به ویژه کمیسیون اجتماعی به دلیل در نظر گرفتن تسهیلات اعتباری در راستای رفع آسیب های اجتماعی به ویژه رفع سکونتگاه های غیررسمی گفت: چون اگر بخواهیم معیارها را به حداقل برسانیم دایره سکونتگاه های غیررسمی بسیار خواهد شد. وسیع.

عباسی یادآور شد: از سوی دیگر بدهی های واقعی دستگاه نیز باید با توجه به مجوزهایی که دارند تعیین و الزامات دستگاه مطابق با مجوزها تعیین شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه هم افزایی در مقابله با آسیب های اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: همه دستگاه های جمهوری اسلامی ایران متعلق به یک نظام هستند و باید در همه دستگاه ها در یک راستا باشند.

وی افزود: در این راستا کمیسیون اجتماعی مجلس می تواند بر عملکرد دستگاه نظارت کند و میدان این فعالیت ها باشد تا هم افزایی خوبی دستگاه ایجاد شود.

منبع: خانه ملت