شاعر مذهبی هم باید از درد مردم بگویدحسین رستمی شاعر و مداح اهل بیت در برنامه محیا:

حسین رستمی شاعر و مداح اهل بیت با حضور در برنامه محیا گفت: شاعر آئینی نیز باید از دردها و مشکلات مردمش بگوید.

عقیق: حسین رستمی شاعر و مداح اهل بیت با حضور در برنامه محیا گفت: شاعر آیینی نیز باید از دردها و مشکلات مردم خود بگوید.

این شاعر آیینی در بخشی از برنامه به شعرخوانی پرداخت که در ویدئوی زیر مشاهده می کنید:

تعداد بازدید: ۴


محیا اولین مجله تصویری هیئت سه شنبه هر هفته از ساعت ۲۲ به صورت زنده از عقیق و صفحه محیا پخش می شود.