شرایط فروش نقدی و اقساطی پیکاپ فوتون دیزل


شرایط جدید فروش نقدی و اقساطی پیکاپ تونلند دیزل شرکت ایران خودرو دیزل ویژه خردادماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

شرایط فروش نقدی و اقساطی پیکاپ فوتون دیزل - خرداد 1401شرایط فروش نقدی و اقساطی پیکاپ فوتون دیزل - خرداد 1401

  • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ با ظرفیت محدود
  • مدل ۱۴۰۱

     

شرایط فروش نقدی و اقساطی پیکاپ فوتون دیزل - خرداد 1401