شروع تحقیق و پژوهش از معاونت علمیبه گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، احمد امیرآبادی فراهانی کلید تحقیق و تفحص از معاونت علمی و بنیاد نخبگان را منتشر کرد.

وی در ادامه به محورهای این تحقیق و تفحص اشاره کرد و اظهار داشت: عملکرد مالی و انتصابات، مشارکت معاونت ها و بنیادها در فرار مغزها و حمایت از شرکت های دانش بنیان از محورهای این تحقیق و تفحص است.

نماینده مردم کما در مجلس افزود: درخواست این تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد و بر اساس آنچه به هیأت رئیسه رسید، عملکرد این ادارات پس از پایان مراحل قانونی انجام شد. روند طبق مقررات از سال ۱۳۹۲ تاکنون تحت نظارت است.

منبع: خانه ملت