شعری نو اجتناب کرده اند درک الهیات زنجانی به رویداد روز جهانی قدس
شعری جدید اجتناب کرده اند علم الدین زنجانی به رویداد روز جهانی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاد سردار گرانقدر سپاه قدس سردار دلها “شهید حاج قاسم سلیمانی” / “غزلی نو به استقبال حافظ”