شناسایی هویت سه شهید دفاع مقدس + عکس


پیکر پاک شهیدان «حسین یوسفی»، «حبیب الله عربی» و «محمد مهاجر» توسط راهیان نور تفحص و با آزمایش DNA هویت آنها شناسایی شد.

عقیق:پیکر پاک شهیدان «حسین یوسفی»، «حبیب الله عربی» و «محمد مهاجر» پس از سالها دفاع مقدس توسطو شهدای تهران تفحص و هویت آنها با آزمایش DNA مشخص شد.

پیکر شهید بسیجی «حسین یوسفی» پس از ۳۸ سال به خانواده اش تحویل داده شد. حسین در سال ۱۳۴۳ در بیرجند به دنیا آمد و در ۱۵ اسفند ۱۳۶۳ در عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسید.

همچنین پس از ۳۴ سال پیکر شهید بسیجی «حبیب الله عربی» تفحص شد. حبیب الله در سال ۱۳۴۷ در استان اصفهان به دنیا آمد و در تیرماه ۱۳۶۷ در تک دوشمن فاو درگذشت.

شهید بسیه «محمد مهاجر» سومین شهیدی است که پیکرش پس از ۳۹ سال کشف شد. محمد اعظمی اهل شهرستان بجنورد بود که در ۱۷ اسفند ۱۳۶۲ در عملیات خیبر در مینون جان باخت.

منبع: فارس