شهوت دیدن نکات شنیدنی برای طرفداران جوان + فیلماین موضوع در کنفرانس الحبیبو مورد بحث قرار گرفت:

توصیه های صحیح حجت الاسلام میرزا محمدی و حاج علی انسانی به مداحان جوانی که در این همایش با حبیب صحبت کردند.

عقیق: توصیه های صحیح حجت الاسلام میرزا محمدی و حاج علی انسانی به مداحان جوانی که در همایش از حبیب یاد کردند.

ویدئویی از این یادداشت ها را در زیر مشاهده کنید:

تعداد بازدید: ۱۸