طالع بینی درخت


به نظر می رسد که شما یک یاغی هستید و شروع به شورش می کنید. دست از دشمنی بردارید تا غمگین نشوید، دهان خود را ببندید وگرنه دوستان و آشنایان آزرده می شوند و شما را رها می کنند. چقدر طول می کشد تا اسلات کارت پیدا شود؟ جایی که انتظار سودی از آن ندارید […]

The post فال JDA اولین بار در Paršin V | پورتال عمومی و سرگرمی فارسی، اخبار سینما، مد و سبک زندگی.