طرز تهیه آش عباسعلی آش عادی کرمانشاه
عباسعلی منصفانه غذای عادی ایرانی است کدام ممکن است اساس آن در شهر کرمانشاه است. این سوپ {به دلیل} دارا بودن گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا منصفانه وعده غذایی خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوی برای صبحانه محسوب تبدیل می شود.