طرز تهیه سیر پلو خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معطرسیر پلو مربوط به آبگوشت سیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپ حبه سیر منصفانه غذای خاص ایرانی است کدام ممکن است می توانید آن را در منزل تهیه کنید. سیر پلو به سادگی تهیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید آن را همراه خود ماهی هر دو مرغ سرو کنید.