عادت هایی که بدن شما را زود پیر می کند
سلامت جسم و ذهن ما ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و اضطراب در افزایش خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها و حتی در کوتاه شدن طول عمر ما نقش دارد. در مقابل، تمرین تکنیک‌های کاهش اضطراب مبتنی بر آگاهی برای مدیریت بهتر اضطراب با افزایش طول عمر همراه است.