عذرخواهی علی کریمی از عزاداران حسینی + عکسبعد از خیلی چیزهای جزئی؛

اما کریمی که در روزهای اخیر به دلیل برخی اظهارات خود در رابطه با محرم خبرساز شده بود، با انتشار این خبر به جنجالی های اخیر واکنش نشان داد. وی با عذرخواهی از عزاداران واقعی امام حسین (ع) مدعی شد که داستان های قبلی اش در مورد توجه و نفاق در این ماه بوده و خود نیز علاقه و اشتیاق خاصی به ماه محرم دارد.