عراق فرستاده سوئد را احضار کرد


به گزارش شفاف به نقل اجتناب کرده اند سومریان نیوز، وزارت امور خارجه عراق رسما اجتناب کرده اند اعتراض شخصی به سوزاندن منصفانه مدل اجتناب کرده اند قرآن کریم در سوئد سوء استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاردار سفارت سوئد در بغداد را احضار کرد.

وزارت امور خارجه عراق همراه خود به شومینه کشیدن منصفانه مدل اجتناب کرده اند قرآن کریم، رسما به اقدامات تعدادی از تن اجتناب کرده اند افراط گرایان اعتراض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است این اقدام موجب تحریک احساسات اسلامی شده است.